bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Samira Džaferovića

Dana 15.02.2023. godine kandidat III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije branit će projekat doktorske disertacije pod nazivom:

“Kreiranje održivog, pametnog i otpornog saobraćajnog sistema Bosne i Hercegovine”

Odbrana će se održati u 15.02.2023. godine sa početkom u 9:00 sati.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof.dr Osman Lindov