bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Damira Lihovca

Dana 21.03.2022. godine kandidat III ciklusa studija Damir Lihovac branit će projekat doktorske disertacije pod nazivom :

“Lokalizacija entiteta u saobraćaju i transportu u funkciji održive urbane mobilnost ”

Odbrana će se održati u Plavom amfiteatru sa početkom u 14:00 sati.

PREDSJEDNIOK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

PROF. DR. SAMIR ČAUŠEVIĆ