bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Almira Ahmetspahića

Dana 21.03.2022. godine kandidat III ciklusa studija Almir Ahmetspahić branit će projekat doktorske disertacije pod nazivom :

“Resursi inteligentnih transportnih sistema pri transformaciji procesa prevoza putnika u okruženju pametnog grada”

Odbrana će se održati u Plavom amfiteatru sa početkom u 15:00 sati.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

PROF. DR. SAMIR ČAUŠEVIĆ