bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Aide Kalem

Dana 09.02.2023. godine kandidat III ciklusa studija Aida Kalem branit će projekat doktorske disertacije pod nazivom :

“Modeliranje ključnih indikatora performansi upravitelja željezničke infrastrukture”

Odbrana će se održati u Sali za odbrane I sa početkom u 12 sati.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof.dr Osman Lindov