bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Adise Medić

Dana 06.02.2023. godine kandidat III ciklusa studija – doktorski studij Adisa Medić branit će projekat doktorske disertacije pod nazivom:

“Prijedlog modela izbora operatera baziranog na profilu korisnika poštansko-logističkog sistema primjenom mašinskog učenja”.

Odbrana će se održati u Sali za odbrane I sa početkom u 10:00 sati.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

PROF. DR. OSMAN LINDOV