bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Edvina Šimića

Dana 10.2.2023. kandidat III ciklusa studija Edvin Šimić branit će projekat doktorske disertacije pod nazivom :

“Prijedlog modela za podršku odlučivanju baziran na ključnim indikatorima performansi zračne strane aerodroma”

Odbrana će se održati u Sali za odbrane I sprat, sa početkom u 13:30 sati.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof.dr Osman Lindov