bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o odbrani doktorske disertacije Mr. Adise Medić

Mr. Adisa Medić, dipl.ing., student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: Prijedlog modela izbora operatera baziranog na profilu korisnika poštansko-logističkog sistema primjenom mašinskog učenja. Odbrana će se održati u četvrtak, 18.07.2024. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 10:00 sati.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof.dr Osman Lindov