bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, obavile su se u utorak 23. februara 2021. godine. Tom prilikom su ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj posjetili Fakultet zdravstvenih studija, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Fakultet za saobraćaj i komunikacije.

Posjetama su prisustvovali i prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju UNSA, prof. dr. Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka, i prof. dr. Naris Pojskić, predsjednik Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka.

U uvodnim obraćanjima tokom posjeta ministrica Husić-Mehmedović je predstavila ostvareni napredak u uspostavljanju novog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, trenutni status pripreme teksta novog zakona o visokom obrazovanju, te informirala prisutne o aktuelnim procesima koji se vode na nivou Ministarstva, a odnose se na različite aktivnosti podrške u oblasti visokog obrazovanja, te realizaciju budžetskih sredstava namijenjenih naučnoistraživačkoj djelatnosti. Ministrica je u razgovoru sa predstavnicima fakultetā naglasila potrebu da se iskoriste mogućnosti za realizaciju praktične nastave koje postoje u okviru važećih mjera epidemiološke zaštite, kao i potrebu da se na nivou fakultetā pripreme što kvalitetniji projekti u oblasti naučnoistraživačke infrastrukture koji će biti podržani budžetskim sredstvima namijenjenim nauci.

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (FSK) prof. dr. Amel Kosovac sa saradnicima predstavio je FSK kao instituciju koja već pet decenija educira kadrove iz oblasti saobraćaja i komunikacija, kroz šest usmjerenja: cestovni, željeznički i zrakoplovni saobraćaj, te na odsjecima komunikacijskih, kompjuterskih i informacijskih i poštanskih tehnologija.

Prilikom posjete upriličeno je i svečano otvaranje Laboratorija za simulacije u logistici i ITS-u. Laboratorij je otvorila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Melika Husić-Mehmedović u prisustvu rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, te dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije prof. dr. Amela Kosovca sa saradnicima.

Osim novootvorenog laboratorija, predstavnici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije predstavili su i ostale laboratorije na drugim odsjecima i usmjerenjima, koji se  uspješno koriste već duži niz godina uz stalnu nadogradnju i inoviranje. Laboratoriji predstavljaju  osnovni stub za korištenje stručnih znanja, te postoji opšte zadovoljstvo studenata koji napuštaju fakultetske klupe spremni za izazovan rad u budućem stalno dinamičkom radnom okruženju.