bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Lista pitanja, propisa i literature za polaganje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto: Šef računovodstva na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

Lista pitanja, propisa i literature za polaganje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto: Šef računovodstva na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za saobraćaj i komunikacije. Dokument u prilogu.