bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Liga za ravnopravnost. Prijavi svoj tim !

 “Ligu za ravnopravnost” realizira organizacija Balance, a trenutno imamo prijavljen samo jedan tim sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.  

Balance je organizacija koja je osnovana sa misijom da svima omogući bavljenje sportsko-zabavnim aktivnostima, u svrhu osiguranja aktivnog i zdravog načina života, a sa namjerom podizanja stepena zdravlja i kvaliteta življenja.

U sklopu svog djelovanja, Balance organizira sportske aktivnosti, ali istovremeno djeluje i kroz obrazovno, kulturne, zdravstvene, odgojne i druge aktivnosti, u skladu sa općedruštvenim razvojem i politikom obrazovanja, zdravlja, kulture i sporta u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije o projektu „Liga za ravnopravnost“:

• Cilj projekta je osnažiti studentsku populaciju u području rodne ravnopravnosti i prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kroz sportske aktivnosti.

• Plan je da sportske timove čini 50% studentica i 50%, a prema organizacionoj jedinici na kojoj studiraju. Broj članica/članova tima nije ograničen.

• Minimalan omjer igračica/igrača jednog tima na terenu, u svakom trenutku, mora biti 3:3 – prema pravilima i propozicijama takmičenja. Dakle, ukupan broj igračica/igrača na terenu, za oba tima, je 12, a svaki tim broji 3 studentice i 3 studenta.

• Prolazak u narednu fazu turnira, nakon završene grupne faze u kojoj će svaki tim odigrati po 3 utakmice, ostvarit će prva dva tima iz svake grupe po plasmanu (bodovanje će biti određeno pravilnikom).

• Utakmice će se igrati vikendima počevši od 21.01.2023 godine. Kompletan raspored, satnica, kao i lokacije održavanja bit će dostupni na Balance web stranici – www.balance.ba. , kao i na FB stranici Balance.

• Studentice/studenti sa jedne organizacione jedinice mogu prijaviti samo jedan tim po sportu. Dakle, jedan fakultet može imati max. 3 tima prijavljena (jedan tim za nogomet/futsal, jedan tim za košarku i jedan tim za odbojku).

• Iste studentice/studenti se mogu prijaviti za više sportova. Dakle, jedna studentica ili student mogu biti prijavljeni i za nogometni/futsal tim, košarkaški tim i odbojkaški tim.

• Za sve timove je osigurana sportska oprema, tj. markeri/dresovi.

• Učešće je besplatno!

• Studenti i studentice se ohrabruju da se prijave na volonterski rad u sklopu Projekta. Svoju prijavu za volontiranje mogu obaviti putem mail adrese: info@balance.ba sa subjektom maila – Volontiranje na projektu „Liga za ravnopravnost“.

• Poseban poziv na animiranje studenata i studentica, koji pripadaju grupama koje su marginalizirane, kao što su: osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, socijalno ugrožene i slično, da budu dio Projekta kao članovi/članice tima ili kao volontere/volonterke

Rok za prijave timova je otvoren do 15.01.2023 godine ili do popunjavanja slobodnih mjesta po sportu – 16 različitih timova po sportu, međutim ostavljamo prostor za naknadnu prijavu timova i u toku naredne sedmice, tačnije do 19.01.2023 godine.