bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

KONKURS ZA STIPENDIJE PROGRAMA KLIKA FOUNDATION: Obavijest o produženom roku za prijave

Zbog velikog interesovanja i prijava pristiglih nakon zatvaranja konkursa, Klika obavještava javnost da je donijela odluku o produženju roka za prijavu na Konkurs za stipendije koji je trajao od 15. jula do 15. augusta 2021. godine. Klika je u okviru koncepta Klika Foundation 2021. pokrenula projekat stipendiranja studenata završnih godina svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, a cilj ovog programa je podržati studente iz svih oblasti i industrija za koje se imaju priliku obrazovati na našim javnim univerzitetima. Klika će po izboru stipendista za 2021/2022 školsku godinu dodijeliti 42 jednokratne stipendije u isnosu od 1000 KM, a ceremonija dodjele biće održana početkom mjeseca novembra 2021.

Ko se može prijaviti?


Klika poziva sve koji će u školskoj 2021/2022 godini biti studenti/studentice završnih godina/apsolventi, na dodiplomskim i postdiplomskim studijima, svih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci da se prijave i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju jednokratnu stipendiju u iznosu od 1000 KM. Traže se angažirani, talentovani, mladi ljudi koji su strastveni u oblastima koje ih zanimaju, koji već aktivno rade na razvoju svoje karijere i kreiranju prilika za sebe i svoje kolege. Klika poziva studente da se predstave u najboljem svjetlu kroz priče o njihovom volonterskom/radnom angažmanu, projektima i inicijativama koje su realizirali/u kojima su učestvovali, ili predstavljanjem svojih ideja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta i akademija navedenih u nastavku:


Univerzitet u Sarajevu:

 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Akademija scenskih umjetnosti
 • Arhitektonski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Elektrotehnički fakultet
 • Fakultet islamskih nauka
 • Fakultet političkih nauka u Sarajevu
 • Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
 • Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
 • Fakultet za saobraćaj i komunikacije
 • Fakultet za upravu
 • Fakultet zdravstvenih studija
 • Farmaceutski fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Građevinski fakultet
 • Katolički bogoslovni fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Muzička akademija
 • Pedagoški fakultet
 • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Stomatološki fakultet sa klinikama
 • Šumarski fakultet
 • Veterinarski fakultet

Univerzitet u Banjoj Luci:

 • Akademija Umjetnosti
 • Arhitektonsko – građevinsko – geodetski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Elektrotehnički fakultet
 • Fakultet bezbjednosnih nauka
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Fakultet političkih nauka
 • Filološki fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Rudarski fakultet
 • Šumarski fakultet
 • Tehnološki fakultet

Kako se prijaviti?
Da bi vaša prijava bila uspješna potrebno je poslati email na stipendije@klika.ba.
Vaša prijava treba sadržavati sljedeće:

 • Tekst emaila u kojem se predstavljate i uvodite nas u sadržaj Vaše prijave
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Pismo preporuke( ukoliko ga posjedujete)
 • Dokazi o volonterskom radu, radnom iskustvu, ušečću na projektu/projektima( ukoliko ih posjedujete)
 • Dokazi o položenim certifikatima, kursevima( ukoliko ih posjedujete)
 • Prosjek ocjena sa prethodne godine studija/ tokom kompletnog školovanja na datom stepenu studija (Potrebno je priložiti oficijelni dokument ili screenshot iz elektronskog sistema ukoliko niste u mogućnosti priložiti oficijelni dokument iz Studentske službe. Napomena: Prosjek ocjena neće biti presudan prilikom odabira dobitnika stipendije!).

Navedene dokumente možete slati u vidu priloga emailu, ili tako što ćete poslati drive/Wetransfer link sa kojeg se dokumenti mogu preuzeti. Email sa svim pripadajućim sadržajima i prilozima ne treba prelaziti 10 MB težine.


Konkurs ostaje otvoren do 30. septembar 2021. godine do ponoći.
Za odgovore na sva dodatna pitanja i pomoć prilikom prijave studenti se mogu obratiti Klika timu putem emaila stipendije@klika.ba te slanjem poruka u inboxe profila Klike na društvenim mrežama.