bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE (LJETNA/ZIMSKA ŠKOLA)

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

ERASMUS+ CBHE KA2

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU RASPISUJE KONKURS U OKVIRU

PROJEKTA TRAFSAF ZA MOBILNOST STUDENATA ZA STRUČNU PRAKSU

NA SLJEDEĆIM INSTITUCIJAMA:

      1.   OBUDA UNIVERSITY (OU) U BUDIMPEŠTI, MAĐARSKA i

      2.   LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOGOLGY (LUT), LUBLIN, POLJSKA

                         Rok za prijavu na konkurs је 25.11.2021. godine         

                                            Ko se može prijaviti na konkurs?

Studenti drugog ciklusa studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Odsjek: Saobraćaj, Usmjerenje: Cestovni saobraćaj.       

           Trajanje stručne prakse na svim ustanovama:14 (četrnaest) dana.  Stručna praksa će biti realizovana u toku akademske 2021/22 godine(februar i mart 2022.)_ ON Line.

Zbog epidemiološke situacije, stručna praksa će biti realizovana on-line.

            Studenti se mogu prijaviti na više institucija, a Komisija će na osnovu prijava izvršiti izbor kandidata.

            Obavezna dokumentacija za prijavu:

Prijavni formular sa biografskim podacima (u prilogu),

             Motivaciono pismo na engleskom jeziku, potpisano (maksimalno 100 riječi),

             Biografija na engleskom jeziku (preporuka: koristiti Europass format),

Svu potrebnu dokumentaciju, u pdf formatu, potrebno je poslati na e-mail info@fsk.unsa.ba. Za dodatna pojašnjenja i pitanja, studenti se mogu obratiti na isti e-mail.

 Rok za dostavu dokumentacije: 25.11.2021. godine do 12:00 sati.

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku provjeru i evaluaciju od strane Komisije Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, biće dostavljeni instituciji domaćinu kao nominacije za obavljanje stručne prakse. Izabrani kandidati će biti obaviješteni o planiranim terminima  obavljanja stručne prakse. Izabrani kandidati će biti u obavezi da dostave izvještaj o provedenoj stručnoj praksi.

Studenti će nakon obavljanja stručne prakse od institucije domaćina dobiti certifikat o obavljenoj stručnoj praksi, bez obzira na način održavanja nastave.

PRIJAVNI FORMULAR JE U NASTAVKU