bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Javni oglas za prijem u radni odnos – Šef računovodstva, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20, 40/20, i 39/21), člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12 stav (3) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/21), člana 13. i 18 Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, člana 45. stav (28) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-27720-1/21 od 08.07.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:

Naziv: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Sjedište: Zmaja od Bosne 8 ( Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Srajevo

Internet adresa poslodavca: www.fsk.unsa.ba

Naziv radnog mjesta:

Šef računovodstva                                                            1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Tekst Konkursa možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.