bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), objavljuje se izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje Docent za naučnu oblast Poštanske tehnologije i predmete: “Elektronsko poslovanje” i “Arhitektura računara” (prijem jednog izvršioca u radni odnos s punim radnim vremenom – napredovanje), za prijavljenog kandidata, Dr.sc.Ermin Muharemović

Predmetni konkurs je objavljen 29.07.2020. godine u dnevnom listu “Dnevni Avaz” i na internet stranici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.