bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Izabrano novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

Na izbornoj Skupštini Asocijacije Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA- Feniks koja se održala 17.3.2021. godine u 14h u prostorijama Fakulteta, izabrano je novo rukovodstvo Asocijacije. 

Za novog predsjednika Asocijacije studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije je izabran Damir Džubur, trenutni predstavnik drugog ciklusa studija i predstavnik prve godine drugog ciklusa studija. Izbornoj skupštini su prisustvovali i predsjednik skupštine Asocijacije i član upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu Hamza Vahid El-Din, te gost Faruk Dević koji trenutno obnaša funkciju predsjednika Studentskog Parlamenta Univerziteta u Sarajevu.Punu podršku u osnivanju nove Asocijacije je pružio i dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Prof. Dr. Amel Kosovac, te je najavio da se nada uspješnoj budućoj saradnji sa rukovodstvom Asocijacije, a iste želje je studentima poželio i prodekan za nastavu Doc.dr. Alem Čolaković. Za potpredsjednika Asocijacije je izabrana studentica Jasmina Sikira, a članovi izvršnog odbora će u narednom periodu biti Ilma Smajić, Edita Mujezin, Sara Peksin, Domagoj Medić i Eldar Kovačević.

Novo rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije želi Asocijaciju i Fakultet predstaviti u najboljem mogućem svjetlu. Na izbornoj skupštini je novi predsjednik Asocijacije Damir Džubur predstavio ciljeve koje će Asocijacija imati u narednom periodu i korake kojima će pokušati da se nametne i nastavi jedan uspješan put. Također, Džubur je naglasio i to da će ova Asocijacija raditi tako da se svi studenti Fakulteta počnu osjećati kao punopravni članovi iste, te da će sve projekte, ideje, sugestije rado saslušati i o istima donijeti zajedničku odluku. Glavni cilj će biti prosperitet i razvoj Asocijacije, a samim tim i Fakulteta, zato što su profesori tu u funkciji studenata, a studenti su tu da pokažu i prezentuju dalje svoje znanje koje su stekli na Fakultetu.