bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Interna kontrola Erasmus+ projekta TRAFSAF Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu od strane Prof. dr. Slobodana Bojanića sa Univerziteta Politehnika iz Madrida

U okviru implementacije projektnih aktivnosti Erasmus+ projekta TRAFSAF (Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies – Unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inoviranje i razvoj kurikuluma diplomskog i master studija), 16. i 17. marta, 2021. godine, upriličena je posjeta Fakultetu za saobraćaj i komunikacije (FSK) Univerziteta u Sarajevu od strane Prof. dr. Slobodana Bojanića sa Univerziteta Politehnika iz Madrida. U sklopu posjete izvršena je interna kontrola realiziranih projektnih aktivnosti i postignuti rezultati.

Dekan Fakulteta, Prof. dr. Amel Kosovac je upoznao Prof. dr. Slobodana Bojanića sa organizacijom i radom Fakulteta, postignutim rezultatima u prethodnom periodu, te planiranim aktivnostima u narednom periodu. Posebno je naglašena uspostava suradnje između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Politehnika iz Madrida, u području razmjene nastavnog osoblja i studenata kroz Erasmus+ projekte.

Koordinator Erasmus+ projekta TRAFSAF, ispred FSK UNSA, Prof. dr. Osman Lindov, predstavio je postignute rezultate Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u okviru Erasmus+ projekta TRAFSAF. Posebno su istaknuti inovirani nastavni plan i program master studija, realizacija stručne obuke za profesionalce iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te uspostava nove laboratorije za sigurnost cestovnog saobraćaja. U okviru uspostave nove laboratorije za sigurnost cestovnog saobraćaja između ostalog su predstavljeni simulator vožnje sa modulima za obuku i istraživanje, edukativni softverski paketi za simulaciju saobraćajnih nezgoda i projektovanje saobraćajne infrastrukture, te mjerna oprema i uređaji za istraživanje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.