bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Ermin Muharemović

Predmetni nastavnik/saradnik

Arhitektura računara

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura poštanskog saobraćaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Dr.sc Ermin Muharemović, Mr. Adisa Medić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje u poštanskom saobraćaju

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologija poštanskog saobraćaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Mr. Adisa Medić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarstvo i informatika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Dr.sc Sabina Baraković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elektronsko poslovanje

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Mr. Adisa Medić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Operativni sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Dr.sc Samir Ribić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Procesi logističkih operatera

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Mr. Adisa Medić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sigurnost i zaštita u poštanskom prometu

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Logistika u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Mr.sc Mirza Berković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete