bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Nedžad Branković

Predmetni nastavnik/saradnik

Šinska vozila

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Dario Bušić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Dijagnostika i održavanje šinskih vozila

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Nermin Čabrić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Redovi vožnje i propusna moć željezničkih pruga

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Smajo Salketić, Mr. Aida Kalem
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologija i organizacija rada željezničkih stanica i čvorova

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Smajo Salketić, Mr. Aida Kalem
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnološke analize željezničkog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Smajo Salketić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje rizicima u željezničkom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Smajo Salketić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Nadzor i regulisanje željezničkog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Nermin Čabrić
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologija željezničkog transporta

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Dario Bušić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Saobraćajna politika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Esad Jalovčić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Saobraćaj i prostor

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Samir Džaferović
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2

Pretražite predmete