bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Jasmina Baraković Husić

Predmetni nastavnik/saradnik

Simulacije u komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Jasmina Baraković Husić, Mr. Adisa Hasković
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete