bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

In memoriam: Prof. Dr. Džafer Kudumović (1949-2020)

Sa velikom tugom, sjećamo se rahmetli Prof. Dr. Džafera Kudumovića, koji nas je napustio prije godinu dana. Iako je tokom svog života ostvario veliki uspjeh, uspio je ostati jednostavan i blag.

Rođen je 1949.godine u Banovićima, osnovnu školu za­vršio je u općini Zavidovići, a srednju Tehničku školu u Lukavcu. Studirao je u Republici Hrvatskoj na Uni­verzitetima u Rijeci i Zagrebu, gdje je postigao zvanje Magistar nauke na Fakultetu strojarstva i brodograd­nje Zagreb, Hrvatska, 1989.godine, te zvanje Doktor tehničkih nauka 1993.godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci.

U periodu 1983-1988.godine bio je direktor jedne od prestižnih konstruktivno-inžinjerskih firmi na tlu bivše Jugoslavije, Fabrika građevinske opreme Banovići, koja je gradila mostove u BiH, povezujući glavne puteve od sjevera prema jugu. Pod njegovim vodstvom također su rađeni i internacionalni projekti oplatnih konstrukcija (u Austrij i, Ceškoj , Rusiji).

Tokom ovog perioda stekao je i praktična znanja i iskustvo, a postao je i načelnik Općine Banovići u peri­odu 1988-90.god.

1990. godine započeo je akademsku karijeru na Univer­zitetu Tuzla. U zvanje Docenta izabran je 1993. godine, a 1998.godine u zvanje Vanrednog profesora, te u zvan­je Redovni profesor 2005.godine, sve na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Bio je i j edan od inici­jatora i osnivača Mašinskog fakuleta, te član upravnog odbora Mašinskog fakulteta i član Senata Univerziteta u Tuzli. Također, radio je i kao profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, te kao gostu­jući profesor na univerzitetima Mostar, Bihać, Zenica, Novi Pazar (Srbija), Ljubljana (Slovenija). Bio je men­tor brojim magistarskim i doktorskim disertacijama, te član brojih naučnih komisij a za odbranu magistarskih i doktorskih disertacija na različitim univerzitetima. Autor je i brojnih naučnih knjiga, posebno izdvajajući knjige Nauka o otpornosti materijala, Materijali I i II, Zavarivanja, Osnove tehnologija željezničkog sao­braeaja, Zbirke zadataka,i dr., te autorstvo preko 200 naučnih članaka. Također, nositelj je i brojnih stručnih projekata, posebno iz oblasti zavarivanja. Bio je i pod­predsjednik upravnog odbora Željezare Zenica, član Instituta za standardizaciju i mj eriteljstvo BiH, Sudski vještak za mašinstvo, Podpredsj ednik Udružnja ino­vatora Tuzlanskog kantona, Član Tehničkog komiteta BAS-TC2 Instituta za standardizaciju BiH, te član up­ravnog i nadzornog odbora “Elektromontaža” Tuzla.

2001.godine bio je nagrađen za inovaciju samopokretne vodene klipne pumpe u Briselu i Nimbergu RC-2000 (Piston Pump).

Vođen vizijom da pomogne naučnoj zajednici na Bal­kanu 2006.godine osnovao je TTEM, prvi sci indekisir­ani naučni časopis u Bosni i Hercegovini, čiji je ured­nik bio do kraja svog života.

2007.godine dobio je specijalno priznanje Republike Slovenije za multilateralni rad posvećen tehnici za­varivanja i njegov doprinos privrednom napretku.

Bio je ljubitelj pčelarstva i sporta. Tokom studentskih dana igrao je fudbal, a što mu je pomoglo da ostvari jaka prijateljstva i prevaziđe izazove jednog studenta daleko od svog doma i porodice. 1984.godine dobio je specijalno priznanje za doprinos ogranizaciji Zimskih Olimpijskih igara u Sarajevu.

Često je spominjao riječi svog profesora, koji mu je rekao za vrijeme studiranja: „Kudumoviću, posmatram te i siguran sam da ćeš postati nešto veliko u svom životu, ali nemoj se nikada promjeniti, zadrži svoj duh i nemoj nikada dozvoliti da drugi pate i ispaštaju zbog tvojih odluka ” Te riječi su zaista bile duboko urezane u njegovu memoriju, bile su mu važne. Zato svi koji su ga poznavali mogu svjedočiti o njegovom radu i pristu­pu životu. To vjerovatno i jeste jedan od razloga zbog kojih je ostao prijatelj sa svojim bivšim studentima. Zivio je jednostavan život, volio je biti okružen prijatel­jima, ljudima različitih religija i nacionalnosti, i zaista je imao širok krug prijatelja. I bez obzira koliko ga je Zivot učinio zauzetim, uživao je biti sa porodicom, kao divan suprug i otac dviju kćerki.

Uvijek ćemo ga se sjećati po dobrom. Neka mu dragi Allah podari lijepi Džennet.