bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Humanity in Action Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu

POTICANJE DEMOKRATSKIH VRIJEDNOSTI
I AKTIVNOGGRAĐANSTVA MEĐU MLADIMA

Image preview


Humanity in Action BiH desetu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanjedemokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku NationalEndowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja odemokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja oosjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkihvještina učesnika_ca
.
Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studijana svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_ticasa viših godina će se uzeti u razmatranje.
Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

Devetodnevni edukacijski program (u decembru 2021. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu. Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.

• Individualno istraživanje (decembar 2021. – februar 2022. godine) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.

• Trodnevni projekt menadžment trening (mart 2022. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu treninga učesnici će također biti podijeljeni u 4 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat i dobiti sredstva za njegovu implementaciju.

• Implementacija grupnih projekata (april – juni 2022. godine)
Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primjene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.

• Promocija rezultata grupnih projekata u medijima i impact na lokalne zajednice u kojima su implementirani (juli-august 2021. godine)

• Završna ceremonija (septembar 2022. godine) predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Sve troškove učešća za 15 studenata_tica snosi organizator. Po završetku projekta, učesnicima će biti dodijeljeni certifikati.  

Sve troškove snosi organizator.
Prijavite se do 11 novembra 2021. godine preko formulara
na linku:


https://bit.ly/pdviagmm_2021-2022


Više informacija na:


www.humanityinaction.org/country/bosnia-herzegovina/
www.facebook.com/hiabih
www.facebook.com/PDVIAGMM
z.markovic@humanityinaction.org