bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA ide ka evropskom standardu edukacije

U okviru obilaska svih organizacionih jedinica UNSA od strane novoformiranog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, 22.02.2021. g upriličena je posjeta Fakultetu za saobraćaj i komunikacije (FSK) Univerziteta u Sarajevu od strane ministrice prof. dr. Melike Husić Mehmedović, rektora UNSA prof. dr. Rifata Škrijelja te ostalih članova delegacije. U sklopu posjete predstavljen je i novitet u okviru obrazovnog procesa FSK, Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u. Tom prilikom naglašeno je da ovaj fakultet desetljećima ima veliku ulogu i značaj u razvoju obrazovanja u BiH i šire. Prof. dr. Melika Husi-Mehmedović ističe da se fakultet izvanredno nosi sa obrazovanjem u uslovima novonastale situacije sa pandemijom, te da će nova laboratorija poslužiti studentima za bolje obrazovanje te omogućiti adekvatnije odgovore na svoje poslovne izazove u budućnosti.

Prof.dr. Amel Kosovac se zahvalio delegaciji na posjeti i otvorenju laboratorije te naglasio da će laboratorija sa svim instrumentima poboljšati naučno istraživački rad kadrova na fakultetu sa jedne strane, a sa druge strane će poboljšati nastavni proces i doći će do približavanje evropskim standardima u oblati edukacije studenata iz ove oblasti. Naglasio je da će fakultet nastaviti da unaprijeđuje nastavno naučni proces i istraživački rad uposlenika na fakultetu. Prilikom razgovora rektor prof.dr. Rifat Škrijelj je kroz druženje sa dekanom fakulteta i članovima rukovodstva istakao izuzetno zadovoljstvo ovom posjetom. Također je podržao aktivnosti fakulteta i naglasio da će zajedno sa novoformiranim Ministartvom nauke visokog obrazovanja i mladih dati doprinos da i ovaj fakultet u budućnosti ima veću podršku od strane osnivača. FSK je otvoren 1977 godine, te uz mnoštvo studijskih programa najznačajnija je ustanova u oblasti obrazovanja za saobraćaj i komunikacije, te već desetljećima ima veliku ulogu u razvoju nauke i obrazovanja u Bosni i Hercegovini i regiji jugoistočne Evrope.