bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Erasmus+ konkurs za mobilnost nastavnog osoblja

Više od 35 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog, istraživačkog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. 

U skladu s Bilateralnim ugovorom o sardanji između Univerziteta u Žilini i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti (KA107), Univerzitet u Žilini je raspisao poziv za nominiranje nastavnog osoblja za tekući semestar.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@fsk.unsa.ba ili na mail koordinatora belma.memic@fsk.unsa.ba  do naznačenog roka (naveden u tabeli).

InstitucijaKo se može prijaviti i broj mjesta?Više info o institucijiKontakt osoba sa institucijeRok za prijavuDokumentiNapomena
University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport, Slovačka  Nastavno osobljehttps://fpedas.uniza.sk/en/faculty/about-facultyVice-dean for Development and International Cooperation assoc. prof. Ing. Martin Bugaj, PhD. e-mail: martin.bugaj@uniza.sk7 dana1. Nominacijsko pismo
2. CV
 

NAPOMENA: nakon nominacije, inostrane institucije vas mogu tražiti dodatne dokumente koji nisu navedeni u ovom pozivu.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kriterij-odabira/.