bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Engleski jezik u avijaciji i komunikacijska jezična kompetencija bilingvalnih govornika

Na predmetu Engleski jezik u zrakoplovnom saobraćaju smo 25. 5. 2021. imali priliku i čast ugostiti načelnika Jedinice aerodromske i prilazne kontrole letenja, gospodina Mirsada Hadžialića, koji je sa studenticama i studentima smjera Zrakoplovni saobraćaj tokom svog izlaganja razgovarao o engleskom jeziku u avijaciji i komunikacijskoj jezičnoj kompetenciji bilingvalnih govornika. Gostovanje kolege Hadžialića je još jedna u nizu uspješnih saradnji sa Jedinicom aerodromske i prilazne kontrole letenja (Sarajevo) koja za cilj ima da se studentice i studenti smjera Zrakoplovni saobraćaj Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu bolje upoznaju sa strukom i aktuelnim dešavanjima u avijaciji, kao i o pitanjima koja je potrebno razmotriti u kontekstu gore navedene teme, a to su:

  • Da li se komunikacija između pilota i kontrolora letenja uvijek odvija na engleskom jeziku?
  • Šta je najvažnije spomenuti kad je u pitanju frazeologija i da li osobe koje žele da se zaposle u ovoj industriji moraju nužno poznavati frazeologiju?
  • Kako promjene u avijacijskoj tehnologiji utiču na promjene u frazeologiji?
  • Na koje aspekte bismo trebali obratiti posebnu pažnju kako ne bi došlo do nesporazuma u komunikaciji?
  • Da li je u navedenom kontekstu bitna i neka druga kompetencija u, recimo, komunikaciji u kriznim situacijama?
  • Da li bi se bilingvizam mogao smatrati i otežavajućim faktorom u situacijama kada govornici imaju izbor više jezika?

U okviru diskusije u kojoj su učestvovali studentice i studenti smjera Zrakoplovni saobraćaj,  načelnik Jedinice aerodromske i prilazne kontrole letenja (Mirsad Hadžialić,  BHANSA/JPAKL, prilazni radarski kontrolor letenja / instruktor / procjenitelj) i doc. dr Nejla Kalajdžisalihović, tematika višejezičnosti je povezana sa kontekstom i vremenom u kojem živimo, ali i izazovima nastalim zbog pandemije COVID-19.