en info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Master thesis defense schedule – Academic year 2019/20

Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Prezime i ime  Tema završnog rada

Odbrana

Komisija

Adilović Medina

 

METODOLOGIJA EDUKACIJE LOGISTIČARA ZA RUKOVANJE OPASNIM MATERIJALIMA PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

(Cestovni saobraćaj)

30.10.2019.

10:00 sati

 

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Abidin Deljanin (m)

Doc.dr. Azra Ferizović

Avdić Muhamed

 

METODOLOGIJA EDUKACIJE KRITERIJ ZA OCJENU PROFILA RIZIKA TRANSPORTNOG PREDUZEĆA PREMA DIREKTIVI 2014/47/EU

(Cestovni saobraćaj)

15.10.2019.

13:15 sati

 

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Suada Dacić (m)

Doc.dr. Azra Ferizović

Bećirović Lejla

 

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA U CILJU ZAŠTITE ŽRTAVA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

(Cestovni saobraćaj)

24.12.2019.

13:00 sati

 

Prof.dr. Suada Dacić

Prof.dr. Osman Lindov (m)

Prof.dr. Fadila Kiso

Bosno Ahmed

 

UTICAJ PUTNIH I SAOBRAĆAJNIH USLOVA NA KAPACITET I NIVO USLUGE PUTNE DIONICE JASENKOVAČA-PODPAKLENIK

(Cestovni saobraćaj)

28.07.2020.

09:00 sati

 

Prof.dr. Osman Lindov 

Prof.dr. Fadila Kiso (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić  

Budimlić Sabiha

 

KOMPARATIVNA ANALIZA SISTEMA PARKIRANJA U GRADOVIMA GRAZ I SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

28.11.2019.

11:00 sati

 

Prof.dr. Fadila Kiso

Doc.dr. Ahmed Ahmić (m)

Prof.dr. Osman Lindov

Čolak  Elmedina

 

UVOĐENJE NATO STANDARDA U OBLASTI SIGURNOSTI SKLADIŠTENJA OPASNIH MATERIJA NA PRIMJERU KOMPANIJE IGMAN d.d.

(Cestovni saobraćaj)

01.11.2019. 

14:00 sati

 

Prof.dr. Osman Lindov

Prof.dr. Abidin Deljanin (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Čolak Irma

 

ORGANIZACIJA I OPERATIVNI RAD BHANSA-e

(Zrakoplovni saobraćaj)

12.06.2020. 

10:00 sati

 

Prof.dr.Fadila Kiso 

V.Prof.dr.Muharem Šabić (m)

V.Prof.dr. Suada Dacić 

Budimlić  Sabiha

 

KOMPARATIVNA ANALIZA SISTEMA PARKIRANJA U GRADOVIMA GRAZ I SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

28.11.2019.

11:00 sati

 

Prof.dr. Fadila Kiso

Doc.dr. Ahmed Ahmić (m)

Prof.dr. Osman Lindov

Dedović Fatima

 

PROMETNE POLITIKE INTERMODALNOG TRANSPORTA EUROPSKE UNIJE I MOGUĆNOST APLIKATIVNOST NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

(Cestovni saobraćaj)

24.09.2020.

10:00 sati

 

Prof.dr.Fadila Kiso

Prof. dr. Nedžad Branković (m)

Prof.dr. Abidin Deljanin

Demirović Emina

 

ELEMENTI ZA TEHNOLOŠKO PROJEKTOVANJE I DIMENZIONISANJE TERMINALA I LOGISTIČKIH CENTARA

(Cestovni saobraćaj)

28.07.2020. 

10:00 sati

 

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof.dr. Fadila Kiso (m)

Doc.dr. Ahmić Ahmed 

 

Džafić Nejla

 

ANALIZA SIGURNOSTI U 5G MREŽAMA

(kompjuterske i informacijske tehnologije)

09.10.2020.

09:00 sati

Doc.dr.Bakir Karahodža

V.Prof.dr. Sabina Baraković (m)

Doc.dr. Alem Čolaković

 

Efendić Kenan

LOGISTIČKA PODRŠKA UPRAVE POLICIJE UNUTAR MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO UZ PRIMJENU ITS-A

(Cestovni saobraćaj)

27.12.2019.

09:30 sati

Prof. dr Osman Lindov

Prof. dr. Abidin Deljanin (m)

Prof. dr. Mustafa Mehanović

 

Hajdarević Samir

ELEKTRONSKI SISTEMI U VOZILU RELEVANTNI ZA SIGURNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA

(Cestovni saobraćaj)

29.10.2020. 

 11.00 sati

Prof.dr. Osman Lindov, 

Van.prof.dr. Suada Dacić (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Gadžo  Edin

PRIMJENA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA U UPRAVLJANJU I ORGANIZACIJI SKLADIŠTA NA PRIMJERU KOMPANIJE AGRICOM D.O.O. SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

21.07.2020.

09:30 sati

Prof. dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Abidin Deljanin (m)

Prof. dr. Mustafa Mehanović

Hasanbegović  Ilma

PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE OPREME U USLOVIMA NOVOGRADNJE , REKONSTRUKCIJE I REHABILITACIJE CESTOVNIH DIONICA

(Cestovni saobraćaj)

09.10.2020.

11:00 sati

    Prof. dr. Osman Lindov

Prof. dr. Fadila Kiso (m)

Prof. dr. Abidin Deljanin

Hasanović  Fatima

PRIMJENA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA U ARHITEKTURA I TEHNOLOGIJA ZA BEŽIČNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE PETE GENERACIJE

(komunikacijske tehnologije )

19.12.2019. 

09:00 sati

Prof. dr. Samir Čaušević

Prof. dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)

Doc. dr. Bakir Karahodža

 

Hodžić Armin

WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM) U FUNKCIJI POBOLJŠANJA EFIKASNOSTI ŠPEDITERSKIH PROCESA

(Cestovni saobraćaj)

29.01.2020.

12:00 sati

Prof. dr. Osman Lindov

Doc. dr. Azra Ferizović (m)

Prof. dr. Fadila Kiso

Hotić  Haris

ANALIZA UTJECAJA RAZVOJA NAPREDNIH SISTEMA ASISTENCIJE VOZAČU (ADAS) U POGLEDU SMANJENJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

(Cestovni saobraćaj)

01.11.2019. 

11:00 sati

 

Prof. dr. Abidin Deljanin

V.Prof.dr. Suada Dacić (m)

Doc.dr. Azra Ferizović

Jačević Adna

UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

(komunikacijske tehnologije)

25.10.2019. 

15:00 sati

Prof. dr. Mustafa Mehanović

Prof. dr. Samir Čaušević (m)

Prof.dr. Drago Ezgeta

Mehić Dženita

VALORIZACIJA UTICAJA AUTOPUTA TUZLA-ŽEPČE NA OPŠTINU ZAVIDOVIĆI

(Cestovni saobraćaj)

23.12.2019. 

13:00 sati

Prof.dr Fadila Kiso 

Prof.dr Mustafa Mehanović (m)

Prof.dr. Drago Ezgeta

Mehmedspahić  Amina

UTJECAJ RECIKLIKRANJA MOBILNIH TELEFONA NA PROCJENU ŽIVOTNOG CIKLUSA

(komunikacijske tehnologije)

15.11.2019.

10:00 sati

V.Prof.dr. Amel Kosovac

Prof. dr. Samir Čaušević (m)

Doc. dr. Damir Omerašević

Mekić  Emin

PREDVIĐANJE POTRAŽNJE U PREVOZU TERETA U BOSNI i HERCEGOVINI

(Cestovni saobraćaj)

15.10.2019. 

12:15 sati

Prof.dr Fadila Kiso

Prof. dr. Mustafa Mehanović (m)

Doc.dr Azra Ferizović

Mešinović  Haris

VOĐENJE KAO FUNKCIJA MENADŽMENTA U POSLOVANJU PROMETNIH PREDUZEĆA

(komunikacijske tehnologije)

 01.11.2019.

15:00 sati

Prof. dr. Drago Ezgeta

Prof.dr. Samir Čaušević (m)

Prof.dr. Mustafa Mehanović

Miftari Armin

REGULACIJA STABILNOSTI I UPRAVLJIVOSTI VOZILA

(cestovni saobraćaj)

28.11.2019.

10:00 sati

Prof.dr. Osman Lindov

Prof.dr. Suada Dacić (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Mujezinović  Kenan

ANALIZA PASIVNIH OPTIČKIH PRISTUPNIH MREŽA SA AKCENTOM NA ARHITEKTURU I KARAKTERISTIKE GPON MREŽE

(komunikacijske tehnologije)

11.10.2019. 

11:00 sati

Prof.dr. Jasmina Baraković Husić

Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)

Doc.dr. Adnan Huremović

Mujić  Arnela

METODOLOGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA GRADOVA SA ASPEKTA URBANE MOBILNOSTI

(cestovni saobraćaj)

14.10.2020

u 13:00 sati

Prof.dr. Suada  Dacić

Prof.dr. Osman Lindov (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Numanović  Rejhana

ANALIZA ORGANIZACIJE I IZBOR FLOTE ZA NACIONALNU ZRAKOPLOVNU KOMPANIJU U BiH

(zrakoplovni saobraćaj)

 20.01.2020. 

10:00 sati

Prof.dr. Fadila Kiso

V.Prof.dr. Muharem Šabić (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Operta Damir

ANALIZA PARAMETARA OPTIČKIH VLAKANA I NJIHOV UTJECAJ NA KVALITET PRENOSA OPTIČKOG SIGNALA

(komunikacijske tehnologije)

01.11.2019. 

08:30 sati

Doc.dr. Adnan Huremović

Prof. dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)

V.Prof.dr. Sabina Baraković

Osmančević  Benjamin

PRIJEDLOG METODOLOGIJE ZA DUBINSKU ANALIZU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

(cestovni saobraćaj)

2.10.2020

 14:00 sati

 

 

Prof. dr. Osman Lindov 

Prof.dr. Fadila Kiso (m)

Prof.dr. Abidin Deljanin

Plejić Suzana

ELEKTRONSKI SISTEMI I UREĐAJI NA VOZILU U FUNKCIJI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE I PROVEDBE VOZAČKIH ISPITA

(cestovni saobraćaj)

19.11.2019. 

10:00 sati

Prof. dr Abidin Deljanin

Prof.dr Suada Dacić (m)

Doc.dr Ahmed Ahmić

 

Sarajlić  Tarik

OPTIMIZACIJA KAPACITETA JAVNIH PARKING POVRŠINA U GRADU SARAJEVU – NASELJE DOBRINJA

(cestovni saobraćaj)

28.10.2020.   

14.00 sati

Prof.dr.Fadila Kiso

Doc.dr. Ahmed Ahmić (m)

Prof.dr.Abidin Deljanin

 

Sejdić Dinela

PLANIRANJE SMS-A I UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZICIMA U REALIZACIJI ZRAČNOG SAOBRAĆAJA

(zrakoplovni saobraćaj)

16.10.2020

 10:30 sati

Prof.dr. Muharem Šabić

Prof.dr. Fadila Kiso (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić 

 

Selimović  Šejla

LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI SPORTSKIH DOGAĐAJA U KANTONU SARAJEVO

(cestovni saobraćaj)

30.10.2020. 

  10:00 sati 

V.prof.dr. Suada Dacić

Prof.dr. Abidin Deljanin (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

 

Smječanin  Amina

SIGURNOST I ZAŠTITA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PREVOZU

(cestovni saobraćaj)

01.11.2019. 

16:00  sati

Prof.dr Osman Lindov 

Prof.dr. Mustafa Mehanović (m)

Prof.dr. Drago Ezgeta

 

Softić  Amela

CHATBOT APLIKACIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

(komunikacijske tehnologije)

30.10.2020. 

 14.00 sati

 Van. prof.dr Amel Kosovac

Van.prof.dr Jasmina Baraković Husić (m)

Doc.dr Nermin Goran

Subašić  Anel

ODNOS KLJUČNIH ELEMENATA CESTOVNE GEOMETRIJE I SIGURNOSTI CESTE

(Cestovni saobraćaj)

09.10.2019.

11:30 sati

Prof.dr. Osman Lindov

Prof.dr. Fadila Kiso (m)

Prof.dr. Suada Dacić

Šahat Amina

ANALIZA UTICAJA SIGURNOSNE STIJENE NA SIGURNOST IKS-A

(komunikacijske tehnologije)

11.10.2019.

10:00 sati

Prof.dr. Samir Čaušević

Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović

Doc.dr. Adnan Huremović

Šikalo Ramiz

KOMPARATIVNA ANALIZA METODA POZICIONIRANJA U ZATVORENIM PROSTORIMA PRIMJENOM WLAN MREŽE

(komunikacijske tehnologije)

16.07.2020. 

11:00 sati

Prof.dr. Samir Čaušević

Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović 

V.prof.dr. Amel Kosovac

Toholj Alen

ANALIZA NAPADA NA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE SISTEME S POSEBNIM OSVRTOM NA DOS I DDOS NAPADE

(komunikacijske tehnologije)

22.10.2019.

11:15 sati

V.prof.dr. Amel Kosovac

Prof.dr Nasuf Hadžiahmetović (m)

Doc.dr Bakir Karahodža

Trako  Tarik

ANALIZA PRIMJENE INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U UPRAVLJANJU LANCIMA SNADBIJEVANJA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

(Cestovni saobraćaj)

5.09.2020.

10:00 sati

Prof.dr. Lindov Osman;

Prof. dr. Deljanin Abidin (m)

Doc.dr. Ahmić Ahmed 

Turbo  Faris

PREPREKE NA AERODROMIMA U BIH

(Zrakoplovni saobraćaj)

16.10.2020

09:30 sati

Prof. dr. Muharem Šabić

Prof. dr. Fadila Kiso (m)

Prof. dr. Abidin Deljanin 

Vrca  Aida

FUNKCIJA OBLIKOVANJA PUTEVA SA AKCENTOM NA PROJEKTNE ELEMENTE I OPREME IZVAN SAOBRAĆAJNOG PROFILA

(Cestovni saobraćaj)

08.10.2019. 

10:00 sati

Prof. dr. Osman Lindov
Prof. dr. Fadila Kiso (m)
Prof. dr. Nedžad Branković
Zaimović Adna

OPTIMIZACIJA I AUTOMATIZACIJA LOGISTIČKIH PROCESA U SKLADIŠTIMA PRIMJENOM INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA

(Cestovni saobraćaj)

15.10.2020

13:00 sati

Prof. dr. Drago Ezgeta

Prof. dr. Abidin Deljanin (m)

Prof. dr. Ahmed Ahmić

Žunić Mirsad

ISTRAŽIVANJE POTENCIJALA PRIMJENE VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U LOGISTIČKIM KOMPANIJAMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

(Cestovni saobraćaj)

15.01.2020.

11:00 sati

 

     Prof.dr. Fadila Kiso;

Prof.dr. Abidin Deljanin (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Haris Talić

 

RAZVOJ WEB BAZIRANIH SISTEMA POMOĆU GIT ALATA 

(Kompjuterske i inf. tehnologije)

28.09.2020.

10:00 sati

V.prof.dr. Amel Kosovac

Doc.dr. Bakir Karahodža (m)

Prof.dr. Samir Čaušević

Agić Merima

 

KOMPARATIVNA ANALIZA DOSTUPNIH USLUGA POŠTANSKIH OPERATERA U BOSNI I HERCEGOVINI I EUROPSKOJ UNIJI

(Cestovni saobraćaj)

15.10.2019. 

11:15  sati

Doc.dr. Azra Ferizović

V.prof.dr. Amel Kosovac (m)

Doc.dr Ahmed Ahmić

Mirza Džafić

 

MPLS vs SD-WAN

PREDNOSTI I NEDOSTACI

(Komunikacijske tehnologije)

28.10.2020.  20:00 sati
Online odbrana

V. prof.dr. Sabina Baraković

Doc.dr. Goran Nermin (m)

Doc.dr. Adnan Huremović

Softić Amela

 

CHATBOT APLIKACIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

(Komunikacijske tehnologije)

30.10.2020.  14:00 sati
Online odbrana

V.prof.dr. Amel Kosovac

V.prof.dr. Jasmina Baraković Husić (m)

Doc.dr. Nermin Goran

 Tarik Sarajlić

 

OPTIMIZACIJA KAPACITETA JAVNIH PARKING POVRŠINA U GRADU SARAJEVU-NASELJE DOBRINJA

(Zrakoplovni saobraćaj)

28.10.2020.  14.00 sati

Sala za odbrane

Prof.dr. Fadila Kiso
Doc.dr. Ahmed Ahmić (m)
Prof.dr. Abidin Deljanin

Amir Hajdarović

 

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA NISKOTARIFNIH AVIOKOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

(Cestovni saobraćaj)

29.10.2020.  11.00 sati 

Sala za odbrane

V. prof.dr. Sabina Baraković 

V. prof.dr. Amel Kosovac (m)

Doc.dr. Bakir Karahodža

Nermina Fetić 

 

UPRAVLJANJE STACIONARNIM SAOBRAĆAJEM U UŽEM GRADSKOM PODRUČJU SA OSVRTOM NA KANTON SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

29.10.2020. 13.00 sati

Sala za odbrane

Prof.dr. Osman Lindov, 

Doc.dr. Ahmed Ahmić (m)

Prof.dr. Fadila Kiso

Šejla Selimović

 

LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI SPORTSKIH DOGAĐAJA U KANTONU SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

30.10.2020. 10:00 sati 

Sala za odbrane

V. prof.dr. Suada Dacić 

Prof.dr. Abidin Deljanin (m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Ilma Selmanović

 

METODOLOGIJA ODREĐIVANJA POSLJEDICA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U FUNKCIJI OBIMA LJUDSKIH STRADANJA I MATERIJALNIH ŠTETA

(Cestovni saobraćaj)

30.10.2020.  11.00 sati

Sala za odbrane

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Prof.dr. Osman Lindov  (m)

V.prof.dr. Suada Dacić