bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Dodjela diploma diplomantima i magistrantima UNSA u akademskoj 2019./2020. godini

Ove godine u izmijenjenom obliku uz primjenu posebnih mjera opreza Univerzitet u Sarajevu promovirao je 5088 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu, dok su dodjele diploma organizovane pojedinačno po fakultetima i akademijama.

Dodijeljene diplome diplomantima i magistrantima UNSA – Impuls znanja 133

U striktno pridržavanje epidemioloških mjera Fakultet za saobraćaj i komunikacije imao je priliku da ove godine promovira 99 diplomanata , 4 diplomirana inžinjera saobraćaja i komunikacija, 3 magistra nauka i 69 magistranata.


Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije V. prof. dr. Amel Kosovac poručio je studentima da svi profesori Fakulteta za saobraćaj i komunikacije im stoje na raspolaganju i nakon završetka studija, te da će im pružiti pomoć prilikom traženja rješenja u okviru svojih budućih stručnih problema.