bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Član ekspertnog tima Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u posjeti Grazu

Službeno putovanje u Graz (Austrija) u svrhu realizacije aktivnosti projekta Sarajevo TRAMODE

U sklopu projekta Sarajevo TRAMODE, u čijoj realizaciji učestvuje Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, predviđene su studijske posjete trećim zemljama. Prva studijska posjeta je izvršena u Austriji, tačnije u gradu Grazu. Period u kojem je posjeta realizovana je od 17.10.2021. godine do 23.10.2021. godine. Na studijskom putovanju je bilo 8 članova delegacije iz Sarajeva, a pored delegacije iz Sarajeva bili su prisutni predstavnici JAIC-e i firme Almec. Također ispred Fakulteta za saobraćaj i komunikacije na projektu je angažovan asistent Mr. Ajdin Džananović, koji je predstavljao Fakultet na ovom putovanju.

Putovanje je realizovano sa visokim stepenom uspješnosti, s obzirom da je izvršena posjeta u ukupno dvije vladine institucije (Uprava grada Graza i Transportna asocijacija Štajarske regije)  i u 4 kompanije koje se bave pitanjima javnog prevoza (Holding Graz, željeznički operateri OBB, GKB i StlB) pri čemu je svaka posjeta omogućila praktičan uvid u tehničko tehnološke procese kompanija, zajedno sa teorijskim dijelom potrebnim za postizanje zadovoljavajućeg nivoa usluge u javnom prevozu. Ovo putovanje je znatno proširilo vidike, znanja i iskustva svih učesnika.

U sklopu trećeg seminara organizovanog sa strane JICA-e i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo pod nazivom „Current Transport Conditions and Future Opportunities“, održanog 24.11.2021. godine, predstavnik Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Mr. Ajdin Džananović je iznio ključne zaključke službene posjete Grazu, sa mogućnošću primjene pojedinih sistema u javnom gradskom prevozu grada Sarajeva. Cilj ovog seminara bila je razmjena iskustava sa ostalim zemljama Balkana, i trenutnim pregledom stanja u javnom gradskom prevozu Sarajeva, Beograda, Tirane i Podgorice. Uposlenici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, zajedno sa dekanom V.prof.dr. Amelom Kosovcem su uzeli učešće u ovom seminaru.