bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Član ekspertnog tima Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u posjeti Firenci

Službeno putovanje u Firencu (Italija) u svrhu realizacije aktivnosti projekta Sarajevo TRAMODE

U sklopu projekta Sarajevo TRAMODE, u čijoj realizaciji učestvuje Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, predviđene su studijske posjete trećim zemljama. Druga studijska posjeta je izvršena u Italiji, tačnije u gradu Firenca. Period u kojem je posjeta realizovana je od 20.03.2022. godine do 25.03.2022. godine. Na studijskom putovanju je bilo 8 članova delegacije iz Sarajeva, a pored delegacije iz Sarajeva bilo je prisutan predstavnik fJAIC-e i firme Almec. Također ispred Fakulteta za saobraćaj i komunikacije na projektu je angažovan asistent Mr. Ajdin Džananović, koji je predstavljao Fakultet na ovom putovanju.

Putovanje je realizovano sa visokim stepenom uspješnosti, jer su organizatori putovanja obratili naročitu pažnju na odabir svih relevantnih institucija, kompanija i postrojenja koji su od izuzetne važnosti za poboljšanje javnog prevoza u Kantonu Sarajevo. Domaćini putovanja su sve planirane aktivnosti organizovali izuzetno precizno i funkcionalno.

Kroz edukaciju, seminare i službene posjete  Fakultet za saobraćaj i komunikacije nastoji da prati trendove i na taj način izvršava svoju društvenu misiju.