bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Besplatan studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA za usmjerenje Kompjuterske i informacijske tehnologije

Vlada Kantona Sarajevo će finansirati studiranje studentima koji prvi put upišu prvu godinu prvog ciklusa na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, studijskom programu Kompjuterske i informacijske tehnologije. Prema već utvrđenom planu upisa studenata u akademskoj 2022/2023. godini, troškovi studija bit će finansirani iz kantonalnog budžeta.

Studenti/kandidati, učesnici konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2022/2023. godini (prvi ciklus studija u oba upisna roka) na studijskom programu Kompjuterske i informacijske tehnologije koji su stekli uslov za upis na fakultete, u statusu ‘redovni studij – troškove studija snose sami studenti’, upisat će se u statusu ‘redovni studij – troškove studija snosi osnivač'”.