bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Amazon Web Services Educate program

U skladu s ciljem uvođenja novih nastavnih metoda za sticanje praktičnih znanja i vještina svojih studenata, Fakultet za saobraćaj i komunikacije je u martu 2021.godine pristupio Amazon Web Services (AWS) Educate programu. Program obezbjeđuje globalna tehnološka kompanija Amazon.com, Inc. i trenutno mu pristupa oko 2,400 institucija, univerziteta i fakulteta iz čitavog svijeta. AWS Educate program se sastoji od skupa edukacijskih resursa koji pruža online pristup namjenskim sadržajima i programima s ciljem kreiranjem vještina u popularnim oblastima cloud računarstva.  

Studenti II ciklusa studija Odsjeka komunikacija koriste program u okviru nastavnog procesa kolegija “Distribuirani računarski sistemi” za izvođenje različitih projektnih aktivnosti uz pristup AWS Educate Student portalu, kao i Amazon Web servisima: EC2, S3, VPC, itd. Osim toga, studenti mogu samostalno koristiti i ostale raspoložive resurse za savladavanje vještina koje su potrebne u karijeri u trenutno traženim oblastima cloud računarstva: Cloud Career Pathways, AWS Educate Badges, AWS Educate Job Board i učešće u regionalnim i globalnim takmičenjima i promocijama. 

team of individuals at a startup collaborate over laptops at table