bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Agenda događaja “DAN LOGISTIKE” na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

Mjesto održavanja: Amfiteatar, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Početak: 5.12.2023 (UTORAK) u 09:00h

“Dan Logistike” koji organizuje GS1 Bosne i Hercegovine u saradnji sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije i eCommerce Asocijacijom u BiH pružit će neponovljivu priliku za sudjelovanje u jedinstvenom događaju posvećenom najnovijim trendovima i inovacijama u logističkom sektoru.

Događaj je koncipiran sa dva ključna bloka predavanja i panel diskusijom, pružajući sudionicima detaljniji uvid u specifičnosti ključnih područja logistike.

U nastavku je agenda događaja i prikaz prilaza fakultetu.