bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
27 Novembra, 2023

27
nov

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Adnana Šahića

Dana 19.12.2023. kandidat III ciklusa studija Adnan Šahić branit će projekat doktorske disertacije pod nazivom : “Značaj komunikacijskih sistema u upravljanju i optimizaciji zračnog saobraćaja u svrhu njegove automatizacije” Odbrana će se održati u Sali za odbrane I sprat, sa početkom u 11:30 sati. PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA Prof.dr Osman Lindov