bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
7 Jula, 2021

07
jul

Raspored obavljanja ljekarskih pregleda studenata za upis na fakultet/akademiju UNSA u akademskoj 2021/2022. godinu na osnovu upisnih kvota

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere. Ljekarski pregledi radi upisa na fakultet se...