bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
18 Novembra, 2020

18
nov

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Mr. Belme Memić

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Mr. Belma Memić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom:  „Prijedlog hijerarhijskog sistemskog okvira za zeleni IoT“.  Odbrana će se održati u četvrtak, 03.12.2020. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za...