info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Primjena GIS-a u saobraćajnom inžinjerstvu

Odsjek
SAOBRAĆAJ
Ciklus studija
II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik
Dr.sc Alem Čolaković
Semestar
II semestar
Krediti
6 ECTS