bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU III CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022./2023. GODINA 

Upis u studenata u prvu (I) godini trećeg (III) ciklusa godinu će biti realiziran od 27.10.2022. do 31.10.2022. godine. Početak nastave na prvoj (I) godini trećeg (III) ciklusa studija počet će 07.11.2022. godine. 

Prilikom upisa na III ciklus studija potrebno je dostaviti:

  1. Upisni materijal
  2. Ugovor o studiranju za treći ciklus studija popunjen i potpisan u četiri primjerka
  3. Obrazac 1. za izborne predmete iz zimskog semestra . Izborne predmete izabrati iz Nastavnog plana i programa. Predmeti po nositeljima se nalaze na listi nastavnika.