bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Termini za odbranu završnih radova u akademskoj 2021./2022. godini

Fakultet za saobraćaj i komunikacije
 
 
 

Prezime i ime 

Tema završnog rada i smjer 

Odbrana

Komisija

Mirza Lakača

PRIMJENA SAVREMENE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA PREUZIMANJU I DOSTAVU POŠILJKI

(Cestovni saobraćaj)

13.10.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 10:00

Doc.dr. Ermin Muharemović

Prof.dr. Amel Kosovac

Doc.dr. Ahmed Ahmić

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(m) – mentor

Fakultet za saobraćaj i komunikacije
 
 
 

Prezime i ime 

Tema završnog rada i smjer 

Odbrana

Komisija

Mirza Lakača

PRIMJENA SAVREMENE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA PREUZIMANJU I DOSTAVU POŠILJKI

(Cestovni saobraćaj)

13.10.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 10:00

Doc.dr. Ermin Muharemović

Prof.dr. Amel Kosovac

Doc.dr. Ahmed Ahmić

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(m) – mentor