bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Svečano otvaranje laboratorije na Fakultetu za saobraćaj i komunikaciju u sklopu projekta PELMOB

U četvrtak, 25. januara 2024.,Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorio Laboratoriju za E-mobilnost i promociju električne mobilnosti u Bosni i Hercegovini.

Promocija Električne mobilnosti dio je projekta “PELMOB – Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana”.

Kroz trogodišnji program saradnje s 14 partnera iz zemalja Zapadnog Balkana i EU, Fakultet za saobraćaj i komunikacije želi unaprijediti svijest o električnoj mobilnosti u Bosni i Hercegovini.

Događaj je obuhvatio svečano otvaranje laboratorije, inspirativna predavanja o budućnosti električne mobilnosti, prezentaciju ciljeva i planova projekta te priliku za akademsko umrežavanje u području E-mobilnosti. Svi zainteresirani pozvani su da prisustvuju i sudjeluju u promociji održive i inovativne mobilnosti na prostorima Bosne i Hercegovine.

PELMOB projekat ima za cilj modernizaciju studijskih programa na visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana, kroz uvođenje kurseva u vezi električnih vozila na osnovnim, master i specijalističkim nivoima studija. Realizacija će se provesti kroz uvođenje novih ili modernizaciju postojećih studijskih programa na svim nivoima studija i formiranje edukativnih centara sa ciljem unapređenja svijesti.

Projekat ima za cilj i formiranje novih laboratorija koje će omogućiti praktične vježbe za studente, kao i centre za promociju elektromobilnosti unutar visokoškolskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana.

U širem smislu PELMOB projekat će unaprijediti kvalitet visokog obrazovanja u polju elektromobilnosti i usaglasiti postojeća znanja sa novim trendovima koji su zastupljeni u Evropskoj uniji. Pored toga, promocija i popularizacija elektromobilnosti će dovesti do veće društvene prihvatljivosti i usvajanja električnih vozila na transportnom tržištu.