bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
III semestar

Semestar

Elementi transportnih sredstava i uređaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Suada Dacić, Mr. Ajdin Džananović
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elementi ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov, Mr. Adnan Omerhodžić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elementi sigurnosti cesta

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov, Mr. Adnan Omerhodžić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Zrakoplovna pristaništa

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elementi sigurnosti i zaštite u zrakoplovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Metode vrednovanja i odlučivanja u saobraćajnom projektovanju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Fadila Kiso, Mr. Samra Karačić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje i organizacija logističkih centara u saobraćaju i transportu

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Abidin Deljanin, Mr.sc Mirza Berković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Komunikacijske tehnologije i okoliš

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sistemsko inženjerstvo

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3

Pretražite predmete