bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
III semestar

Semestar

Ekonomika u transportu i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Primjenjena matematika i statistika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Adisa Hasković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje kvalitetom komunikacijskih usluga

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nermin Goran
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Poslovni modeli kurirskih službi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nino Corić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Napredne baze podataka

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Adnan Dželihodžić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnološke analize željezničkog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Smajo Salketić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje rizicima u željezničkom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Dr.sc Smajo Salketić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Saobraćajna politika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nedžad Branković, Mr. Esad Jalovčić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Transportne mreže u cestovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Šinski sistemi u javnom gradskom prevozu

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3

Pretražite predmete