bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
III semestar

Semestar

Inspekcija cesta (RSI) i revizija cesta (RSA) / Road safety inspection (RSI) and Road Safety Audit (RSA)

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

ICT u cestovnom saobraćaju / ICT in road traffic

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Drago Ezgeta, Dr.sc. Samir Čaušević
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Softverski alati za simulaciju i analizu cestovnog saobraćaja / Software tools for simulation and analysis of road traffic

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Napredne internet tehnologije

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Testiranje softvera i upravljanje kvalitetom

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje odnosima sa korisnicima

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Metodologija istraživačkog i naučnog rada

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Adisa Medić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacije i komunikacije

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Adnan Huremović, Mr. Adisa Hasković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje projektima i investicijama u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3

Pretražite predmete