bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
I semestar

Semestar

Geoinformacijski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Napredne metode softverskog inženjerstva

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Modeliranje u željezničkom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje saobraćajno transportnih sistema u željezničkom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Inženjerska matematika I

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Damir Hasanspahić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sigurnost i zaštita informacijskih i komunikacijskih sistema

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muhamed Begović, Dr.sc Sabina Baraković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarstvo i informatika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Dr.sc Sabina Baraković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Mehanika leta

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Edvin Simić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sistemsko projektovanje u zrakoplovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Organizacija i upravljanje prevozom putnika u gradovima

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3

Pretražite predmete