četvrtak, 19 Maj 2016 16:54

Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Dubrovniku

Dubrovnik 11.05.2016 predstavnici

Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Dubrovniku. Konferencija je imala za cilj da prezentira dostignute rezultate u realizaciji projektnih aktivnosti i pilot projekata. Konferenciji su pisustvovali predstavnici dvadeset projektnih partnera i njihovih stakeholdera. Delegaciju Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo sačinjavali su članovi EA SEA-WAY projektnog tima: doc.dr. Azra Ferizović, doc.dr. Amel Kosovac i Alem Čolaković, MA. U svojstvu stakeholdera Fakulteta, ispred Ministarstva transporta i komunikacija BiH, Konferenciji je prisustvovao dr.sci. Izet Bajrambašić.

Konstatirano je da je EA SEA-WAY Projekat, realizacijom poboljšanja fizičke infrastrukture i usluga infomobilnosti dao značajan doprinos u razvoju lučkog sistema jadransko-jonske makro regije i njegove konekcije sa zaleđem. EA SEA-WAY Projekat znavično se okončava 30.06.2016. godine.

Dubrovnik 11.05.2016 Ferizovic

Dubrovnik 11.05.2016 final conference

Dubrovnik 11.05.2016 Kosovac Colakovic