četvrtak, 24 Mart 2016 13:20

EA SEA-WAY: potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Saobraćajnog fakulteta Beograd i Pomorskog fakulteta Portorož

U okviru implementacije projektnih aktivnosti EA SEA-WAY IPA Projekta i Radnog paketa WP5, čiji je primarni cilj jačanje prekogranične saradnje, u Beogradu je 23.03.2016. godine, potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Saobraćajnog fakulteta Beograd i Pomorskog fakulteta Portorož.

Fokusirana područja saradnje su: razmjena nastavnika i studenata, osiguravanje međusobne istraživačke aktivnosti i obuke u okviru rada na doktorskim tezama, uz mogućnost dobijanja međusobno priznatih diploma, organizacija zajedničkih konferencija i simpozijuma, te saradnja u izradi zajedničkih aplikacija za projekte iz oblasti transporta u Jadransko-jonskom makroregionu.