utorak, 29 Septembar 2015 11:01

Održan šesti koordinacioni sastanak u okviru EA SEA WAY projekta

U periodu 22-23.09.2015. godine na Krfu (Grčka) je održan 6. Koordinacioni sastanak u okviru implementacije IPA Projekta EA SEA WAY.

Predstavnici Projektnog tima EA SEA WAY Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, u sastavu dr.sci. Azra Ferizović, dipl.ing i Doc.dr. Ahmed Ahmić, su uspješno prezentirali dostignuti nivo implementacije projektnih aktivnosti u okviru Radnih paketa (WP1-WP5). Posebno su akceptirane aktivnosti realizirane u okviru Radnog paketa WP4, koji se odnosi na mogućnosti integriranja lučkog sistema Jadransko-Jonske regije sa zaleđem i razvoja efikasnog transportnog sistema u funkciji održivog putničkog prijevoza.