srijeda, 10 Decembar 2014 08:31

FSK prezentirao dostignuća u implementaciji IPA projekta EA SEA-WAY

EA SEA-WAY Beograd 28.11.2014

U okviru Konferencije ICTTE2014 (International Conference on Traffic and Transport Engineering), održane u Beogradu, 27-28.11.2014. godine, održana je sesija posvećena napretku u realizaciji planiranih aktivnosti programskog paketa WP4 Projekta EA SEA WAY.

Predstavnik projektnog tima Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Azra Ferizović, prezentirala je dostignuća u području Izrade studije o ocjeni sistema luka jadransko-jonskog regiona i njegove integracije sa zaleđem, dio: Željezničke konekcije.

Također, prezentiran je i napredak u izradi Baze podataka u Microsoft Access-u, koja ima za cilj da partnerima Projekta, kao i ostalim interesnim skupinama, omogući pristup svim relavantnim podacima u vezi luka odnosnog regiona i veza sa zaleđem, kako u realizaciji EA SEA WAY Projekta, tako i budućih projekata i istraživanja.

Učesnici skupa su konstatirali da su predstavnici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, dali značajan doprinos u realizaciji i održivosti Projekta i da ovakva Baza podataka predstavlja dodatnu vrijednost Projekta.