srijeda, 23 Novembar 2016 12:01

WORKSHOP: TRANSPORTNA MREŽA ZAPADNOG BALKANA U KONTEKSTU EUSAIR STRATEGIJE

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u okviru implementacije IPA Projekta - 4 PILLARS je dana 21.11.2016. godine organizovao WORKSHOP pod nazivom:

 

TRANSPORTNA MREŽA ZAPADNOG BALKANA U KONTEKSTU

EUSAIR STRATEGIJE

 

Održani WORKSHOP je u skladu sa specifičnim ciljevima EUSAIR (EU Strategy for Adriatic-Ionian Region) strategije i tzv. Stuba 2: Povezivanje regiona, apostrofirao ključna pitanja koja se odnose na trenutno stanje i budući razvoj transportne mreže Zapadnog Balkana. Razvoj pouzdane transportne mreže Zapadnog Balkana i intermodalnih konekcija Jadransko - jonskog lučkog sistema sa zaleđem, dati će pozitivan impuls u promoviranju regionalne kohezije, povećanje stepena bezbjednosti, te pozitivnih ekoloških učinaka.

4Pillars1 4Pillars2