bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021./2022. GODINA (I UPISNI ROK)

U prilogu se nalaze Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020./2021. godini. (I upisni rok). Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera. Konačne rang liste primljenih kandidata biće objavljene u utorak 13.07.2021. godine.

Kandidati koji su konkurisali na prvi konkursni rok za upis u prvu godinu studija akademske 2021/2022. godine imaju pravo žalbe u roku od tri dana od objave preliminarne rang liste, tj. mogu uložiti prigovor Komisiji za prijem i upis od 06.07. do 08.07.2021. godine do 16:00 sati putem protokola Fakulteta. Prigovor (žalba) se prilaže u formi obrasca koji se može preuzeti iz priloga ovog obavještenja.