bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Potpisan memorandum o saradnji Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i AS Holdinga

Da li je potrebno ojačati vezu između obrazovnog sektora i poslovnog svijeta?

Kako pružiti podršku mladim kolegama u ostvarenju njihovih profesionalnih ciljeva?

Mi u AS Holdingu vjerujemo da samo zajedničkim snagama možemo oblikovati budućnost mladih profesionalaca i dati im alate potrebne za uspjeh u savremenom poslovnom svijetu.
U današnjem brzom i dinamičnom poslovnom okruženju, važno je osigurati da mladi talenti dobiju adekvatnu podršku i usmjerenje kako bi razvili svoje potencijale.

Upravo zato sa radošću želimo podijeliti sa Vama vijest o potpisivanju Memoranduma o saradnji između AS Holdinga kao domaće kompanije i  Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.


Zajedno sa dekanom Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, prof.dr. Amel Kosovac i koordinaciju doc.dr. Muhamed Begović, naši predstavici, Emira Duratbegovic, Podpredsjednica za Ljudske resurse i Semir Hrvić, Podpredsjednik za IT i upravljanje promjenama, bili su supotpisnici ovog akta o saradnji sa akademskom zajednicom.

Ovaj korak označava početak plodne saradnje u cilju razvoja mladih kolega i njihove profesionalne orijentacije.

Naša kompanija je posvećena pružanju mentorstva, stručnog usmjeravanja i mogućnosti razvoja mladim kolegama. Kroz ovaj Memorandum o saradnji, unaprijedit ćemo programe prakse, razvojne programe i stvaranje staza za zapošljavanje nakon završetka studija.

Želimo da mladi ljudi steknu cjelovito razumijevanje industrije i pravovremeno prilagode svoje vještine i interese zahtjevima tržišta rada. Ova sinergija omogućit će studentima da steknu praktična znanja, vještine i iskustvo koje će im biti od neprocjenjive važnosti pri prelasku iz učionice u radno okruženje.

Važno je naglasiti da je ovaj konkretan Memorandum samo početak našeg putovanja.

Planiramo kontinuirano sarađivati sa univerzitetima kako bismo stvorili trajne i održive inicijative koje će pružiti vrijednost studentima i našoj kompaniji.