bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Pitanja za javni oglas za radno mjesto Viši stručni saradnik dekana

Literatura iz oblasti iz kojeg će se polagati pismeni i usmeni ispit za radno mjesto „Viši stručni saradnik dekana“

  1. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu- (broj:02-2895/16 od dana 12.04.2016.godine)

            Link:

            KM_754e-20160427093936 (unsa.ba)

  • Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo- („Službene novine Kantona Sarajevo, broj:36/22)

      Link:

Microsoft Word – Kanton036 (unsa.ba)

  • Statut Univerziteta u Sarajevu- (broj:01-14-35-1/23 od dana 26.07.2023.godine)

Link:

           Statut Univerziteta u Sarajevu.pdf (unsa.ba)

  • Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu za   saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu-(broj:02-18-11-1/21  od dana 07.06.2021.godine)-

Link:

Sbizhub C2221100714020 (unsa.ba)